_______________________________

Psychological aspects of composition
April 20, 2015

Publication Psychologické aspekty kompoziční tvorby / (Psychological aspects of composition) just available at the Academy of Performing Arts in Prague, department of composition.

Content:
Zdeněk Bartošík - Barevné slyšení a hudební kompozice
Martin Klusák - Pojem konsonance a disonance s přihlédnutím k vlastní tvorbě
Eliška Cílková - Radioaktivní prostředí jako inspirační zdroj při tvorbě hudební kompozice

< back to events