_______________________________

Magnolia
pro koto a harfu, 8', 2017

Skladba Magnolia je inspirovaná procesem rozkvětu – vzruchem, který nastává před vznikem poupěte – a rozvinutím květu – explozí okvětních lístků do pravidelné, přesto organické struktury. To vše nastává velmi pomalu, mimo čas lidského vnímání. Skladba je také inspirovaná příbuznostmi a odlišnostmi dvou nástrojů – kota a harfy, jejichž původ se nachází ve dvou různých světových tradicích. Tyto nástroje jsou podobné, co se týče způsobu vytváření zvuku, ale přesto se liší – zejména výrazem a architekturou nástroje, která u obou nástrojů souvisí s jejich kulturním zakotvením. Skladba Magnolia prolíná vlivy obou hudebních tradic, evropské a japonské, a experimentuje s možnostmi současné kompozice – parametrickým tvarováním, proporční notací a užitím čtvrttónového modu tak, aby vznikala vnitřní organická struktura rozvíjejícho se květu (harfa) s jedinečným povrchovým zabarvením okvětních lístků (koto).

< zpět na projekty