_______________________________

Předjaří
pro bicí, smyčcový orchestr, zvukovou stopu a video, 30', 2016

Předjaří je audiovizuální skladba, která formálně balancuje na hranici hudby a filmu.

Vycházím z představy komplexního audiovizuálního díla inspirovaného pomalým tempem hudebního ambientu (ale také neoficiálním žánrem ambientního filmu), přičemž hudební složka je už od prvních konceptů pevně provázána s filmovou a obě ze sebe navzájem vycházejí a vytvářejí mezi sebou různé vztahy a kontrapunkty. Tempo, rytmus, barva, atmosféra, symboly – to vše jsou pojmy, které ovlivňují tvarování nejen hudby, ale i obrazu.

Nechávám na každém, jak bude dílo vnímat, zda bude jen naslouchat tónům a sledovat pohyb barev nebo zda interpretuje konkrétní významy nebo dokonce příběhy.

< zpět na projekty